Fjärrmätning

Fjärrmätning med hjälp av bilder gör att virkesmätningen kan effektiviseras.

Möjlighet till utökade öppettider gör att branschens lastbilsflotta kan användas mer optimalt.

Det ger stora vinster, såväl ekonomiskt som miljömässigt.

Man räknar med att det under närmaste åren kommer att byggas ett trettiotal anläggningar i Sverige.

Idag finns två olika system när bilder tas för mätning. Den största praktiska skillnaden mellan systemen är att bilder av travarna tas antingen när bilen står still eller när bilen sakta rullar igenom en portal.

Läs mer 
Kameror.jpg
Väx hos oss.png

Maila virkesredovisningssupporten - klicka på bilden

Nytt från Qbera

Nya mätinstruktioner

Nytt från Skogssverige