Ny teknik - samma metod

Fjärrmätning innebär att bilen med virke fotograferas vid ankomst till industrin och sedan mäts i bild.

Att inte mäta virket på plats på industrin är nytt men metoden vi använder för mätningen är densamma. Det vi kan se idag är att den mätning som görs i bild är fullt jämförbar med om mätningen skulle skett på plats vid industrin.

Vill du fördjupa dig i hur metoden fungerar klicka här >>

En bra virkesmätning är något som både säljare och köpare av virke tjänar på och som utvecklas med sin tid.

Läs mer 
jul2014-NY.png
Väx hos oss.png

Maila support.JPG

Nytt från Qbera

Nya mätinstruktioner

Nytt från Skogssverige