Ny teknik - samma metod

Fjärrmätning innebär att bilen med virke fotograferas vid ankomst till industrin och sedan mäts i bild.

Att inte mäta virket på plats på industrin är nytt men metoden vi använder för mätningen är densamma. Det vi kan se idag är att den mätning som görs i bild är fullt jämförbar med om mätningen skulle skett på plats vid industrin.

Vill du fördjupa dig i hur metoden fungerar klicka här >>

En bra virkesmätning är något som både säljare och köpare av virke tjänar på och som utvecklas med sin tid.

Läs mer 
Fjarrmatning.png
Väx hos oss.png

Maila support.JPG

Nytt från Qbera

Nya mätinstruktioner

Nytt från Skogssverige