Ny klassning av massaved

För att långsiktigt effektivisera mätning av massaved utreds möjligheten till en förändrad klassning och redovisning av kvalitet av massaved.

Förslaget som diskuteras är att dela in det i två klasser; prima och sekunda. Frågan kommer under våren att lyftas i VMF:s styrelser. Slutligt beslut planeras att tas i SDCs styrelse den 13 juni 2018 för införande 2018/2019.

Läs mer om förslaget här >>

Vill du veta mer om oss?

Läs mer 
HK_20110620_113707.jpg
Väx hos oss.png

Maila support.JPG

Nytt från Qbera

Nya mätinstruktioner

Nytt från Skogssverige