Ny startsida / Om oss

Extra föreningsstämma den 6 september

Med anledning av inledd fusion mellan VMF Qbera, VMF Syd och VMF Nord kallas härmed till extra föreningsstämma. Kallelsen har skickats till dig som medlem per post den 9 augusti 2018. Det är viktigt med deltagande på stämman av samtliga medlemmar.

Sista anmälningsdag/inskickande av fullmakt är den 27 augusti

Kallelse och övriga bilagor:

Kallelse

Anmälan och fullmakt

Fusionsplan

Stadgar VMF Qbera

Fusionsstadgar Biometria