Ny startsida / Om VMF Qbera

Ny prismodell från och med 1 januari 2018

Styrelsen i VMF Qbera har beslutat att anta en ny prismodell. Den nya modellen ska säkerställa att täckning finns för de kostnader som uppstår med hänsyn till den servicegrad föreningen är satt att leverera.

Läs mer om den nya prismodellen här >>