1_avtal-201px.jpg

Avtal vid affärsuppgörelse

När köpare och säljare gjort upp om en virkesaffär skrivs ett avtal för överenskommelsen. De uppgifter från detta avtal som behövs för att redovisa affären registrerar sedan köparen i ett kontrakt i virkesredovisningssystemet VIOL.

I VIOL anges bland annat identiteter för säljare och köpare, aktuella sortiment, överenskommen prislista samt kontraktets giltighetstid.
 
I VIOL knyts sedan kontraktet till en virkesorder där köparen anger uppgifter om hur virket skall transporteras och mätas. Virkesorder- och kontraktsnumret blir virkets identitet och följer med virket från avlägget i skogen till det att affären redovisas i form av de utskickade mätbeskeden.

Kontakta oss!

Här hittar du alla våra kontaktuppgifter

Karta över våra områden

VMF Qbera har över 300 anställda 
och verksamhet på fler än 70 platser i Mellansverige.