Ny startsida / Mätning och redovisning / Så funkar det
Timmertrave 640x200.jpg

Så funkar det

Virkesmätningsförfarandet syftar till att få fram ett objektivt och rättvist underlag för virkeslikviden mellan säljare och köpare. Så här fungerar lagen, föreningarna och andra instanser runt virkesmätningen.

I Sverige finns tre virkesmätningsföreningar VMF Qbera, VMF Nord, samt VMF Syd. I dessa föreningar samverkar säljare och köpare av virke för opartisk mätning.
 
Målbild för mätning och redovisning
 
VMK arbetar med att samordna landets tre virkesmätningsföreningars arbete. VMU medverkar bl a i standardiseringsarbete, utredningar och FoU-aktiviteter.
 
I princip all den virkesråvara som mäts in av landets tre virkesmätningsföreningar volymberäknas och prisräknas per sortiment av SDC  SDCs virkesadministrativa redovisningssystem heter VIOL (Virke On Line).
 
Med stöd av virkesmätningslagen utfärdar Skogsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för virkesmätningen, virkesmätningsföreskrifter. Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och sorterar under Jordbruksdepartementet.

Kvalitetssäkra skördarnas mätning

Du kan få ett intyg på att skördarlaget arbetar enligt nationell instruktion för kvalitetssäkring av längd- och diameter-
mätning.

Mätinstruktioner

Här finner du allmänna mätinstruktioner för de mätmetoder som används inom VMF Qbera.