Ny startsida / Mätning och redovisning
Matning_antackning.jpg

Mätning och redovisning

 

Här kan du se hur virkesmätningen går till i Sverige. Här beskrivs också hur redovisningen görs av de virkesvolymer som mätts in.
Allt det här fungerar därför att det finns en klar ansvarsfördelning mellan de olika organisationer som är verksamma inom området. Hur den ansvarsfördelningen hänger samman vill vi också berätta om.

På följande sidor visas på de olika mätmetoder som används, beroende på de olika sortimentens förutsättningar och av de inblandade parternas överenskommelser. Allt det här styrs naturligtvis av ett övergripande regelverk med instruktioner för hur virkesmätning och virkesredovisning skall utföras på ett korrekt sätt, men också av vad parterna avtalat om - översatt i våra mätningsbestämmelser.

Vi arbetar ständigt för att hålla kvalitén i vårt arbete på en så hög nivå som möjligt. Våra viktigaste verktyg här är vår interna kontrollmätningsorganisation samt den externa revision som bland annat görs av skogsstyrelsen. Här beskrivs också hur en part eller annan intressent har möjligheten att begära en extra kontroll av vår mätning.

Slutligen vill vi också hjälpa dig att tolka det mätbesked du fått efter att din virkesleverans mätts in av oss. Vad betyder exempelvis de olika måttslagen och vad står de olika sortimenten för?


Utbildningar och intyg

Vi anordnar utbildningar inom virkestillredning och -mätning och utfärdar kvalitetscertifikat.

Så funkar det!

Hur ser VMF Qberas roll ut i jämförelse med VMF, Skogsstyrelsen och SDC? Vem gör vad? Vad är VIOL och hur fungerar virkesmätningslagen?

MAS - mobil automatisk stockmätning

På VMF Qbera görs stickprovsmätning av massaved med hjälp av mobil automatisk stockmätning. Det är tre gånger mer effektiv jämfört med traditionell mätning!