Ny startsida / Om VMF Qbera

Om VMF Qbera

VMF Qbera mäter årligen in över 41 miljoner fastkubikmeter under bark (m3fub). Det utgör drygt 45% av Sveriges totala virkesflöde. VMF Qbera ägs gemensamt av både säljare och köpare och har cirka 160 medlemmar. 

Vi är ett opartiskt serviceföretag, specialiserat på mätning av skogsråvara och fungerar som en länk mellan skogsbruket och förädlingen av skogens produkter. Vi erbjuder tjänster i hela kedjan för att mätning ska utföras rätt, rationellt och regelmässigt.

Den råvara vi mäter förädlas till bland annat trävaror, kompositer, hygienvaror, förpackningar och energi. Vår kunskap använder vi till att gradera och sortera råvaran för att den sedan skall förädlas på bästa sätt. Detta gör vi på uppdrag av säljare och köpare gemensamt.

Kvaliteten säkerställs genom ett värderingsstyrt arbete och en omfattande kontroll. VMF Qbera bedrivs som ekonomisk förening och ägs gemensamt av både säljare och köpare. Verksamheten utövas helt utan eget vinstintresse.

Vi vill bidra till att affärer kan genomföras med högsta förtroende på en korrekt grund.

Var finns vi?

Arbetet utför vi för det mesta vid infarten till industrin, men du hittar oss också i skogen, vid terminaler och hamnar eller i en föreläsningssal.